Please contact us if you want to know more about our cookie and privacy policies.

INTEGRITET- OCH COOKIEPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Madre Pictures AB hanterar personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vår målsättning är att du som kund ska känna dig trygg med hur behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Madre Pictures AB (559112-4838), Nybrogatan 60, 114 40 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande denna integritetspolicy kan du kontakta cornelia@madre.se

Lagring av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter, som insamlats via mejlkontakt eller telefon, inte sker under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen av ditt ärende. Dina personuppgifter tas bort när de inte längre är aktuella för det syfte och ändamål de samlats in för.

Delning och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster vi nyttjar, så som ekonomisystem och underleverantörer om detta krävs i samband med ett projekts genomförande. Om dina personuppgifter delas med tredje part behandlas uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Madre Pictures AB kan enligt lag bli tvingad att lämna personuppgifter till statliga myndigheter och kommer då att uppfylla dessa krav.

INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookie Policy

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är, och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs. informationen vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika webbplatser. Dessa textfiler kan sedan läsas av webbplatserna och hjälpa till att identifiera dig när du återvänder, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan man inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som samlas in.

Det finns olika typer av cookies:

  • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker denna webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
  • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
  • Förstapartscookies som placeras på din dator i samband med att du surfar in på hemsidan
  • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på madre.se

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet kan varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Dina rättigheter

Madre Pictures AB kommer på, din begäran eller eget initiativ rätta till, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära följande:

  • Tillgång till dina lagrade personuppgifter
  • Rättelse av dina personuppgifter
  • Radering av personuppgifter som inte är nödvändiga för att uppfylla lagkrav
  • Begränsad behandling av dina personuppgifter
  • Dataportabilitet, d.v.s. dina lagrade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig